1 oktober - 2 oktober 2025 kistamässan

RISE intar mässgolvet 4-5 oktober!

RISE arbetar brett inom förpackningsområdet, från certifierad provning till innovativa materiallösningar och interaktiva funktioner. Tillsammans med industrin undersöker RISE förutsättningar och möjligheter inom förpackningsområdet, oavsett om det handlar om papper, kartong, metall, glas, polymera material eller trä. Genom deras nätverk erbjuder dem dessutom expertis inom bland annat regler och lagar samt djupgående kurser för specifika frågeställningar, exempelvis inom miljö och hållbarhet. RISE kommer även att tala på mässan, mer info om det kommer inom kort!
Vi har fått möjligheten att intervjua RISE om dem och om deras deltagande på mässan.

Vad gör RISE AB?
Vi är hela Sveriges forskningsinstitut, så vi gör allt du kan tänka dig inom forskning och utveckling, testning, certifiering och utbildningar. När det gäller förpackningar har vi både bred och djup kompetens kopplat till hela värdecykeln, allt ifrån strategiska frågor om affärsmodeller och framtidssäkra förpackningar till tekniskt kunnande om testning och utveckling av nya hållbara och säkra material som går att återvinna igen och igen.

Vad ser ni fram emot mest med mässan?
Att träffa nya och gamla inom förpackningsbranschen och fånga upp de frågor som är viktiga för dem just nu och framåt.

Vad tror ni att ert deltagande kommer innebära för er verksamhet / vad är ert mål med ert deltagande?
Vi jobbar just nu med ett projekt där vi kartlägger alla viktiga frågor att ha koll på gällande livsmedelsförpackningar, och säkerställer att vi kan stötta industrin med dagens och framtidens lösningar, som ju är vårt uppdrag. Vi vill så klart träffa branschens aktörer och höra om vi är rätt ute!

Vilka utmaningar står förpackningsbranschen inför som ni kan hjälpa till med?
Det är mycket på gång just nu när lagstiftningen ändras på flera områden och ställer nya krav på plastinnehåll, återvinningsbarhet och andel återvunnet – med bibehållen produktsäkerhet för matkontakt, nedbrytbarhet m.m. Vi kan stötta med oberoende och anpassade lösningar utifrån olika aktörers behov och prioriteringar.

Vad kommer ni visa upp på mässan och vad kan besökarna förvänta sig när de besöker er monter?
Vi kommer bl.a. visa upp en förpackning av våtformade fibrer och prata kring lösningar på de olika utmaningar som finns för att optimera den. Dessutom ett axplock av våra expertiser och tjänster kopplat till livsmedelsförpackningar.

Varmt välkomna till Empack 4-5 oktober i Kistamässan, Stockholm. Vi ser fram emot att träffas på mässgolvet!

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top