1 oktober - 2 oktober 2025 kistamässan

Åsa Stenmarck från Naturvårdsverket talar på Empack 2023!

Åsa arbetar på Naturvårdsverket bland annat med Nationell Plastsamordning men även med andra plastrelaterade uppgifter så som lagstiftning och regeringsuppdrag. Åsa Har jobbat i över 20 år med resurser, material och avfall. De senaste åren har plast varit materialet i fokus.

Aktuellt från Nationell plastsamordning?

Nationell plastsamordning är ett initiativ som syftar till att samordna satsningarna på minskning av plastavfall i Sverige. Målet är att öka återvinningen av plast, minska mängden avfall som hamnar på soptippar och förbättra miljön. Samordningen involverar en rad olika aktörer, inklusive regeringen, kommuner, företag och organisationer. Tillsammans arbetar man för att utveckla strategier för att minska plastavfall och förbättra återvinningen. Genom nationell plastsamordning hoppas man också främja samarbete och kunskapsutbyte mellan de olika aktörerna, samt öka medvetenheten om vikten av att minska plastavfall.

Åsa ger en uppdatering om vad som händer inom Nationell plastsamordning och ger inspiration kring hur du som aktör kan vara med och bidra till en mer hållbar plastanvändning. Det blir även en uppdatering kring gällande lagstiftning.

Vi ser fram emot att lyssna till Åsas inspirerande och viktiga seminariepunkt på Empack i Stockholm!

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top