1 oktober - 2 oktober 2025 kistamässan

Hållbarhet handlar om helhet

Hållbarhet

Per Stefan Gersbo om hållbart företagande

Per Stefan Gersbo är en van moderator med bred erfarenhet. Flera gånger har han tagit sig an debatter med storföretag för att diskutera och utveckla deras syn på ett hållbart företagande. Det finns mängder med frågor inom området som behöver få svar, för gemensamt för alla företag, såväl långt komna som de som precis börjat sin hållbarhetsresan – är att det mesta av jobbet återstår. Empack har fått en värdefull intervju med Per Stefan om hans syn på hållbarhet företagande idag och framåt. 
 
1. Du är en rutinerad moderator och har varit med i debatter om hållbarhet tidigare, finns det något som ofta utmärker sig när det kommer till diskussioner om hållbarhet?

Hållbarhet är ett omfattande begrepp. Sverige är ett av 193 FN-länder som förbundit sig att arbete för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030. Agendan har 17 delmål. Inget företag arbetar aktivt med alla. Hållbarhet har olika innebörd för olika branscher. Det är viktigt att inse att hållbarhet handlar om helhet.         

2. Upplever du att företag har förstått vilket ansvar som måste tas för ett hållbart företagande, ur miljöperspektivet?
För att klara målet, ett fossilfritt och koldioxidneutralt Sverige 2045, återstår många utmaningar. Företagen inser sitt ansvar, men har kanske inte alla svaren på vad som behöver göras. Det krävs samarbete mellan aktörerna i värdecykeln för att nå målen, det är alla överens om.       

3. Goda affärer och hållbarhet, hur går det ihop – är temat på debatten du modererar, är det en fråga många brottas med idag?
Ett företag som inte är lönsamt lever farligt. Enligt en enkät i Dagens Industri för ett slag sedan ansåg drygt två tredjedelar av storbolagen att vinstkraven i aktiebolagslagen lägger krokben för börsbolagens hållbarhetsarbete. För ett mindre företag kan utmaningen med lönsamhet i kombination med hållbarhet vara oerhört svår.    

4. Efter att ha träffat och pratat med många stora företag om just hållbarhet – är det något företag du imponeras av, en pionjär som kommit längre? 
De nordiska länderna toppar de flesta hållbarhetslistor och många företag från Norden ligger högt i ranking inom sina segment. Företag, som exponeras för lättrörliga konsumenter tenderar generellt sett att ligga före. Utgångspunkt och förutsättningar skiljer sig radikalt, liksom vilka hållbarhetsmål som prioriteras. Det är flera företag jag skulle vilja lyfta fram, men gemensamt för alla är att det mesta av resan återstår. Att var pionjär innehåller alltid risk, precis som alla investeringar i något nytt.        

5. I Stockholm den 2 – 3 oktober är det representanter från förpacknings- och logistikföretag, hur ser du på de branscherna och deras resa för hållbarhet? 
Förpacknings- och logistikbranschen är integrerade med de branscher de betjänar. Deras hållbarhetsresa bedöms därför bäst, som en del av denna helhet. Vårt konsumtionssamhälle klarar sig inte utan förpackningar. En ökad e-handel kräver mer transporter. Svensk Dagligvaruhandel har satt målet att alla plastförpackningar ska vara producerade av förnybar eller återvunnen råvara 2030, dessutom materialåtervinningsbara 2022. Åkerinäringen har målet att minska CO2 med 70 % till 2030. Det är offensiva mål för en hållbar framtid.    

Scroll to Top