1 oktober - 2 oktober 2025 kistamässan

Sveriges regering har tagit beslut om att öka kraven för en mer hållbar återvinningsstrategi.
Det betyder att ett antal förändringar kommer att ske inom återvinningsbranschen.

Med start den 1 januari 2024 kommer kommunerna ansvara för insamling av förpackningsavfall. I det längre perspektivet betyder det att kommuner får ansvar att bistå med insamling av metall, plast, glas och papper i närhet av fastigheter. Förändringen innebär också att ansvaret läggs över på producenten som använder typ av engångsartikel för att presentera en vara till marknaden. Det innebär att i fortsättningen får producenter endast presentera förpackningar som på något sätt kan återvinnas.

Förpackningsförordningen innehåller följande:

– Främja återvinningen av förpackningar

– Minska antalet förpackningar och dess avfall

– Garantera en miljövänlig och hälsosam hantering av förpackningsavfall

– Konkreta mål för graden av materialåtervinning fram till och över år 2030

– Minska nedskräpning integreras i förordningen

– Stimulera ökningen av återvunnen plast i förpackningar enligt de nya målen

Behöver du uppdatera ditt producentansvar kan du vända dig till Näringslivets Producentansvar för mer information.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top