Stora Enso visar vägen för nya startups i branschen

Stora Enso Startup

Ny satsning för att driva
nya affärsidéer och utveckling framåt

Innovationer inom förpackningsbranschen får allt större fokus och efterfrågas starkt av branschen. Den 2-3 oktober på Empack och Packaging Innovation invigs ytan ”Start Up Area” som utvecklas i samarbete med och sponsras av förpackningsföretaget Stora Enso som arbetar aktivt för att fång upp nya startups och affärsidéer.

Stora Enso satsar på innovation och samarbetar tätt med startups i branschen. Sedan 2017 driver Stora Enso sitt Accelerator-program för samarbete med nystartade företag och för att gynna utvecklingen inom förpackning. Programmet har fokus på förnybara material. År 2018 prisades Stora Enso som det mest startup-vänliga företaget i Finland.

”Vi arbetar kontinuerligt med innovation inom Stora Enso, inte bara gällande produkter utan också kring hur vi utformar våra samarbeten, utvecklar våra affärsmodeller och tillhandahåller nya tjänster. Vi är glada att kunna bidra med vårt förnybara material till denna mötesplats. Vårt tema under Empack kommer vara just innovationer och vi bjuder även in till en Pack@Lunch den 2 oktober med samma tema för att ytterligare visa vilka möjligheter det finns med vår träråvara” – säger Caterine Wilderoth, Marknadschef Stora Enso, Division Packaging Solutions.

I höst på Empack på Kistamässan utvecklas det helt nya området ”Start Up Area” i ett samarbete mellan Empack och Stora Enso som en ny satsning för att lyfta det gemensamma engagemanget att driva nya affärsidéer och utveckling framåt.

”Nya innovativa material och lösningar är oerhört viktigt att belysa på Empack. Inte minst när fokus på marknaden är så stor med alla dess utmaningar kring förpackningar och material som finns. Detta är något vi kommer se till att lyfta extra mycket inför mötesplatsen i oktober. Vi är väldigt glada att Stora Enso vill hjälpa oss att göra denna yta till något alldeles extra och att Packbridge anordnar denna spännande tävling som vi får möjlighet att highlighta hos oss ” – säger Emelie Törn, projektledare Empack. 

Det är tydligt att det blir allt viktigare för samtliga företag i branschen att hålla sig uppdaterade på de senaste innovationerna som tar plats på affärskartan. Stora Enso är en vägvisare i hur stor företag inom förpackningsbranschen kan arbeta för att säkerställa sin relevans på marknaden genom att fånga upp nya affärsidéer i en tid av förändring. Innovationerna är vägvisarna in i framtiden. 

Scroll to Top