Stora Enso om strategin för att möta klimathotet

Per Lyrvall, Sverige Chef Stora Enso

Dra lärdom av Stora Enso -
Här är strategin som möter klimathotet

Empack har träffat Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso för några väl valda frågor om företagets arbete för hållbarhet. Att välja vilka mål inom hållbarhet som ska prioriteras och värderas högt på dagordningen kan vara svårt för vissa företag men för Stora Enso är det navet för hela businessen. Som Per Lyrvall själv uttrycker det “Hållbarhet är hela vår affär”. Stora Enso har ett aktivt arbete för att bidra till världens klimatförändringar – dra lärdom om hur deras arbete framåt ser ut. 

1.Vilka miljöfrågor är viktigast för er och varför har ni valt att fokusera på dem? 

Vi stöder samtliga av FN:s globala mål för hållbar utveckling men har valt att fokusera på tre av målen; nr 12 Hållbar konsumtion och produktion, nr 13 Bekämpa klimatförändringen och nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Vi har valt att prioritera dessa tre mål eftersom de är närmast vår kärnverksamhet och vi ser att det är där vi kan göra mest skillnad.

2.Rubriken på debatten du ska delta i är ”Goda affärer och hållbarhet – hur går det ihop?” Tycker du det är en svår ekvation? 

Hållbarhet är hela vår affär. Idag är hållbarhet en förutsättning för själva affären. Så för oss är det ingen svår ekvation.

3.Finns det något som utmärker Stora Enso när det gäller hållbarutveckling?

Vi är ledande och driver på utvecklingen av bioekonomin. Hållbarhet och innovation är fundamenten för hela vår affärsidé. Allt bygger på vår förnybara råvara skogen som vi vidareförädlar i nästintill fossilfria tillverkningsprocesser till klimatsmarta material, som kan ersätta fossilbaserade produkter. 

4.Vad har ni för målsättning framåt, var är ni om 10 år?

Om 10 år har kommit vi kommit längre än var vi befinner oss idag, tack vare våra satsningar på innovation så har vi utvecklat ännu fler hållbara lösningar som bidrar till att lösa världens klimatutmaningar. Målsättningen är att hela tiden utvecklas och bli ett ännu bättre. Vi har mycket kvar att göra och man behöver vara ödmjuk. Det här är en resa och det viktigaste är att alltid ha ambitionen att ständig vilja utveckla och förbättra sig som företag. 

Scroll to Top