1 oktober - 2 oktober 2025 kistamässan

Gerlach Sweden AB

Dela produkten:

Facebook
LinkedIn

Beskrivning

När varor transporteras genom ett lands territorium måste de stanna vid alla gränsövergångar för att presenteras för tullen. Ett transiteringsförfarande förenklar betydligt förflyttningen av varor mellan EU: s medlemsstater och tredjeländer (länder utanför EU). Tullexperterna i Gerlach är förtroliga med alla relevanta bestämmelser och legala krav för transitförfaranden. Därför skall du förlita dig på Gerlach – din tullspecialist – för transitering.

Vi stödjer dig i fysiska tullinspektioner och dokumentkontroller.

Vi stödjer dig vid förfrågningar från tullmyndigheterna.

Vi tillhandahåller garantier och arkiverar alla relevanta dokument.

Vi stödjer dig vid uppföljing av oavslutade tranistförfaranden.

Vi möjliggör användning av förenklade förfaranden (godkänd mottagare / godkänd avsändare).

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top