1 oktober - 2 oktober 2025 kistamässan

Axfood accelerates operational efficiency with next-generation voice technology from Zetes
Zetes AB

Axfood ökar den operativa effektiviteten med nästa generations röstteknologi från Zetes

Axfood har implementerat ZetesMedea Voice som en del av ett omfattande projekt för modernisering av sina lager.

Dela:

Facebook
LinkedIn

Axfood sökte efter en skalbar lagerlösning (warehouse execution system, WES) som skulle möjliggöra för ett enhetligt samt effektivt arbetssätt på deras samtliga anläggningar.

Axfood var övertygade om att ZetesMedea WES var den bäst lämpade lösningen för att säkerställa produktivitet, noggrannhet och maximal drifttid. Med lösningen kan Axfood uppnå hög operativ effektivitet genom att optimera arbetsflödena för plock och leverans av beställningar utan någon omarbetning av sitt SAP lagerhanteringssystem.

Lösningens avancerade röstigenkänningssystem stöder flerspråkiga arbetsgrupper, vilket gör det lättare att introducera personer i arbetet som inte har svenska språket som modersmål och eliminerar behovet av kostsam utbildning. Användning av ett talaroberoende röstsystem bidrar avsevärt till att öka effektiviteten i arbetsstyrkan och lagerprocesserna, särskilt de som står inför arbetskraftsutmaningar i samband med hög personalomsättning eller säsongsbetonade anställningsmetoder. ZetesMedea, som för närvarande används av 500 orderplockare hos Axfood och som förväntas fördubblas under de närmaste åren, kommer att spela en viktig roll för att säkerställa en smidig drift av deras lagerverksamheter.

ZetesMedea är en modulär WES-plattform som erbjuder största möjliga urval av funktionalitet, flexibilitet och integrationsförmåga för att underlätta tekniker som röststyrt arbete, datainsamling i realtid och visibilitet. Med sin flexibla arkitektur möjliggör den skalbarhet och smidighet för att hantera alla lagerprocesser, så att Axfood snabbt kan utöka lösningen till nya anläggningar och lageroperatörer, i linje med efterfrågan, affärstillväxt och införandet av ny teknik.

“Under nästan tio år har vårt partnerskap med Zetes gjort det möjligt för oss att öka effektiviteten och minska kostnaderna längs hela distributionskedjan. Vi är återigen mycket nöjda med den lösning som föreslagits och den service och support som levererats”, Lenny Eriksson, System Manager på Axfood.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top