4 october - 5 october 2023 kistamässan

Collinder Märksystem

Bryt & Lås • Lockout & Tagout

Share product:

Facebook
LinkedIn

Description

Full kontroll och färre olyckor vid underhåll och reparationer.

Förebygg olyckor genom att ha full kontroll vid underhåll och reparationer med rätt utrustning för brytning och låsning av processer, energi och flöden. Med genomtänkt Bryt & Lås, eller Lockout & Tagout som det också kallas, förhindras energi i alla former att frigöras okontrollerat. Ett bra Bryt & Lås-program hindrar maskiner från att oavsiktligt startas och rörinnehåll att spolas ut.

Jobba tryggt och säkert med rätt utrustning för Bryt & Lås. Vi har kunskapen och produkterna du behöver.

Contact information

Send us a message

Scroll to Top