Hur förpackningen är en nyckelspelare i IKEAs framgångssaga

Förpackning har en stark koppling till både IKEAs identitet och framgång. Den har möjliggjort automatisering, smarta innovationer inom konstruktion och design, och den hjälper oss leverera produkter, hela och rena, hela vägen från leverantören till kunden oavsett vilken säljkanal den införskaffats i. Hur kan vi använda förpackningar för att nå våra hållbarhetsmål och vad kommer vi fokusera på för att fortsätta utveckla IKEAs förpackningar?

Scroll to Top