Framtidens förpackningsbransch

Det händer mycket på förpackningssidan nu, så mycket att det är svårt även för de mest insatta att hänga med. Vad innebär resan mot hållbarhet och cirkularitet för valet av material? Hur kommer kraven på ökad återanvändning att påverka valet av förpackningslösning? Kommer digitalisering och automation öppna för nya strukturer och affärsmodeller? Ja, hur kommer morgondagens förpackningsbransch att se ut? Det ska vi diskutera med några av dem som skapar framtiden! Diskussionen modereras av Per-Stefan Gersbro, Paccedo.

Scroll to Top