De nya förpackningsdirektiven

Seminariet handlar om producentansvar för förpackningar. Uppdaterad lagstiftning gör företag som sätter förpackningar på marknaden ansvariga att ta hand om förpackningsavfallet.

Scroll to Top