Trendspaning – Om digitala och hållbara konsumtionsbeteenden

Trendspaning – Om digitala och hållbara konsumtionsbeteenden, Gen Z. Hur förändras konsumenters beteenden i och med digitalisering och ökade förväntningar på hållbara lösningar? Och hur skiljer sig Generation Z preferenser, alltså framtidens storkonsumenter från tidigare generationer?

Scroll to Top