Striktare EU-krav väntas, hur skall förpackningsbranschen matcha kraven?

”Vad är egentligen en miljövänlig förpackning och hur bidrar förpackningsbranschen till ett hållbart samhälle? Stora utmaningar väntar förpackningsbranschen när striktare EU-krav på materialåtervinning, återanvändning och rätt förpackningsdesign m.m., väntas. Hur kan standarder vara till hjälp att möta kraven? Nilla Persson, SIS, pratar om standardisering och utvecklingen av nya standarder inom förpackningsområdet som ska hjälpa till att möta målet mot cirkularitet.”

Scroll to Top